lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
1

Hausberg Multi Blender Set

Model: HB-7710RS

Stainless steel rod and blades

1.50 lt chopper bowl

Grater and slicer blades

Anti skid base

Stainless steel beaters

Turbo function

Measuring beaker

Turbo speed blender

                                                                                                                                                 Power: 230 V 50-60 Hz 1500 W

75 $